Skärmdump filmklipp nationell geodatastrategi
Nationella geodatastrategin för 2021–2025 är här

Geodata är en förutsättning för samhällsbyggande i vid bemärkelse. Lantmäteriet och Geodatarådet har nu lanserat den nya nationella geodatastrategin som lyfter fram hur geodata kan bidra till lösningar på viktiga samhällsutmaningar, och till bättre beslutsunderlag på lokal, regional och nationell nivå.

Den nationella geodatastrategin för åren 2021-2025 är framtagen av Lantmäteriet tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet. Strategin är till för att ge vägledning till aktörer som bidrar med geodata i samhället och ge en god grund för en utvecklad dialog med den politiska nivån om behovet av insatser på området.

Öppna användbara geodata

Denna upplaga av geodatastrategin har särskilt fokus på att bidra till det svenska genomförandet av Agenda 2030. Strategin lyfter fram behovet av att geodata är öppna, tillgängliga och användbara, samt att samverkan på alla nivåer i samhället behöver bli ännu bättre.

– Hela Sverige behöver geodata som är öppna, användbara och tillgängliga för tillväxt och fortsatt innovation, säger Anders Sandin, chef för verksamhetsområde Geodata på Lantmäteriet.

Fyra samhällsutmaningar

Den nationella geodatastrategin utgår från fyra viktiga samhällsutmaningar där geodata och aktörerna inom geodataområdet kan bidra till ett hållbart samhälle. Dessa är:

  • Hållbar stadsutveckling
  • Smart landsbygd
  • Klimatanpassning
  • Ett säkert och robust samhälle.

Öppna data för en smart landsbygd

En ny utpekad samhällsutmaning i strategin är Smart landsbygd.

– För första gången på 7000 år börjar landsbygden få jämförbara möjligheter med staden. Alla digitala möjligheter kan nu ge ett lyft för jord, skog och hela landsbygden, säger Patrik André, Skogsstyrelsen, som arbetar med samhällsutmaningen ”Smart landsbygd”.

– Vi kan få en väldigt positiv förnyelse av näringsliv, miljö och boende på landsbygden. Men det kräver en samlad syn på datafrågan – och de måste vara öppna, användbara och tillgängliga. I dag är ansvaret uppdelat. Brister i data och kvalité är alltjämt så stora att utvecklingen hämmas. Det är dags att agera för att förnyelsen ska ta fart och vi måste göra det gemensamt. Helst vill vi ha regeringens uppdrag ett utveckla och genomföra en digital landsbygdsatsning. Då kan vi släppa loss den entreprenörskraft som inte bara finns i storstaden, utan i hela Sverige, säger Patrik André.

Läs mer om samhällsutmaningarna, vad Geodatarådet vill uppnå och hur vi når dit.

I ett filmklipp på Lantmäteriets webb berättar Anders Sandin, chef för Geodata på Lantmäteriet, och Magnus Forsberg, uppdragsledare för Geodatarådet, om den nya nationella geodatastrategin.

Geoforum Sverige jobbar nu med verksamhetsplanen för 2021 och tittar på hur Geoforum ska hjälpa till att driva detta viktiga arbete framåt för att nå målen.

Här presenteras hela den nya nationella geodatastrategin

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo