Flygbild över småbåtshamn på Åstol i Bohuslän
Nya digitala handböcker för bättre geodata

Handbok i mät- och kartfrågor (HMK) är digitala handböcker som ger stöd för ökad samordning, enhetlighet och kvalitet vid geodatainsamling. Nu är nya HMK-dokument på gång. Remissversioner finns tillgängliga och Lantmäteriet efterfrågar synpunkter och kommentarer.

Tillsammans med branschintressenter tar Lantmäteriet fram digitala handböcker som beskriver fackmannamässig geodatainsamling och kartframställning. Den 1 juni kommer följande handböcker att publiceras i nya versioner:

  • HMK–Geodetisk infrastruktur 2020
  • HMK–Stommätning 2020
  • HMK–Terrester detaljmätning 2020
  • HMK–GNSS-baserad detaljmätning 2020
  • HMK–Terrester laserskanning 2020
  • HMK–Geodesi, Markering (version från 1996 med ny aktualitetsbeskrivning)
  • HMK–Kravställning vid geodetisk mätning (version från 2017 med ny aktualitetsbeskrivning)
  • HMK-Ordlista, maj 2020.

Remissversioner av handböckerna publiceras på webbsidan för HMK i den ordning de färdigställs och kommer att finnas tillgängliga till och med 22 maj. Synpunkter och kommentarer på remissversionerna skickas till hmk@lm.se.

Bidra i referensgrupp för HMK

Det finns en referensgrupp till HMK som idag består av cirka 40 representanter från bland annat kommuner, myndigheter, teknikkonsulter och högskolor som bidrar med kunskap och kompetens i HMK-arbetet. Detta resulterar i bättre handböcker – till nytta för branschen som helhet. Är du intresserad av referensgruppens arbete? Hör av dig till Peter Andersson eller Lars Jämtnäs (förnamn.efternamn@lm.se).

Läs mer på lantmateriet.se/hmk