3D-vy på webbsajten Karlstad växer
3D-karta gör karlstad.se till en av Sveriges bästa kommunsajter 2019

IT-tidningen IDG Sverige har utsett de fem bästa kommunerna på nätet 2019. Karlstads kommun är en av dem. Det som juryn uppmärksammat på Karlstads webb är undersajten Karlstad växer och dess 3D-karta som ger invånarna en extra bra känsla för hur planerade byggprojekt kommer att passa in i stadsmiljön.

Karlstad.se ligger i toppskiktet i IDG Sveriges lista Top100 2019 gällande kommunsajter.

Webbplatsen Karlstad växer ger Karlstadsborna en bra och tydlig överblick av vad som planeras i Karlstad med hjälp av kartor, enkla texter och snygga bilder. Det finns även en 3D-karta som ger en ännu bättre känsla för hur planerade projekt kan tänkas passa in i dagens Karlstad.

– Vårt mål har varit att Karlstadsborna i ett så tidigt skede som möjligt ska få ta del av Karlstads utveckling på ett enkelt sätt och vi är glada att det uppmärksammas. Vi vill ha en bra dialog med Karlstadsborna kring stadens utveckling och nu finns det goda möjligheter för den som vill veta mer och få inflytande, säger Katarina Lindström, kommunikationsdirektör i Karlstads kommun.

Som ett komplement till webbplatsen Karlstad växer finns också Karlstadsrummet i Bibliotekshuset där besökarna kan ta del av Karlstads utveckling. Även här går det att ta del av 3D-kartan på en stor touch-skärm.

IDG Sveriges motivering:

"Solen skiner över Karlstads kommuns webbplats som håller hög kvalitet på innehåll och bilder.Den spännande undersajten Karlstad växer, där nyfikna invånare kan ta del av detaljerade planer för alla planerade byggprojekt i kommunen, försågs med en 3D-karta under 2018. Kommuninvånarna ges möjlighet att söka på olika kategorier av projekt eller i vilket skede projekten befinner sig. Viktigt, inte minst så att de kan ta tillvara på sina rättigheter att påverka byggnadsprocessen."

Vinnarna har bra e-tjänster

Tyresö kommun har, enligt IDG Sverige, den bästa kommunsajten 2019. Här har man vågat välja bort innehåll för att göra startsidan mer lättillgänglig och fokuserar starkt på utbudet av e-tjänster.

IDG har konstaterat att det invånarna tycker är viktigast med sin kommuns webbplats är e-tjänster. Alla fem kommuner som IDG uppmärksammat är bra på detta. 

Flera av de uppmärksammade e-tjänsterna hos de fem bästa sajterna finns inom området planering och byggande där geodata används.

Byggprojekt i Täby kommun listas snyggt och smidigt och är sökbara på en karta.

Enköpings kommun har en systersajt som vänder sig till företagare och berättar om olika byggprojekt: Enköping växer

Örebro kommun har under 2018 byggt om sina webbsidor som handlar om bygglov.