Robert Westberg, regionchef Scior Geomanagement
Ny regionchef inom SCIOR Geomanagement

Robert Westberg är ny regionchef för SCIOR Geomanagements region norr. Han tillträdde 1 oktober och ansvarar nu för ledning av regionens övergripande verksamhet med fokus på att ytterligare stärka företagets erbjudande inom mätningsteknik.

– I region norr har SCIOR Geomanagement haft en kraftig tillväxt de senaste åren. Mitt mål är att fortsatt utveckla vår verksamhet i regionen, både affärs- och medarbetarmässigt. Jag ser verkligen fram mot att vara en del av SCIORs fortsatta resa, säger Robert Westberg, tillträdande regionchef SCIOR Geomanagement.

Robert har mångårig erfarenhet inom mätteknik och har arbetat i företaget över 15 år. Han kommer närmast från tjänsten som biträdande regionchef och efterträder Lena Arvidsson, som nu övergår till tjänsten som konsult med fokus på Norrbotniabanan.

Läs mer om SCIOR