Anneli Wirtén ny gd SGU med Lena Söderberg och statssekreteraren
Anneli Wirtén blir ny generaldirektör på SGU

Regeringen har utsett Anneli Wirtén till ny generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning (SGU). Hon är jurist i grunden och kommer närmast från en roll som länsråd i Jönköping. Den första mars 2020 tillträder hon tjänsten.

– Med sin erfarenhet av att bland annat leda främjande verksamhet och arbete med hållbarhetsfrågor inom statsförvaltning blir Anneli Wirtén rätt person att leda SGU, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Anneli Wirtén har en gedigen kompetens och erfarenhet av ledande funktioner inom statsförvaltning. Hon har haft flera uppdrag kopplade till viktiga frågor som SGU arbetar med, exempelvis som länsstyrelsernas representant i det nationella rådet för miljödatasamverkan och som delegat i Vattendelegationen Södra Östersjön.

– Anneli Wirtén kommer till en spännande myndighet med många framtidsfrågor på sitt bord. SGUs arbete med klimatanpassning, hållbar material- och metallförsörjning, havsplanering och vattenförsörjning har de senaste åren fått en allt mer framträdande roll i samhället, säger Lena Söderberg, avgående generaldirektör på SGU.

Anneli Wirtén tillträder tjänsten som generaldirektör den 1 mars 2020 och förordnandet gäller under sex år.