Henrik Kant stadsbyggnadsdirektör Göteborg
Henrik Kant är ny stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs stad

Göteborgs stad har en ny stadsbyggnadsdirektör sedan 1 mars. Henrik Kant efterträder Agneta Hammer som går i pension. Han kommer närmast från förvaltningen Kretslopp och vatten där han varit förvaltningsdirektör de senaste fyra åren.

Henrik har lång och gedigen erfarenhet från Göteborgs stad där han varit anställd i 20 år. Han är civilingenjör i väg- och vattenbyggnadsteknik som han läste på Chalmers tekniska högskola samt har en högskoleingenjörsexamen i fysisk planering.

– Jag ser verkligen fram emot att börja på stadsbyggnadskontoret. Vi är inne i en spännande och viktig period i stadens utveckling där vi alla kan bidra och där vi alla behövs för att möjliggöra denna utveckling. Jag har sett den stora kompetens som finns inom förvaltningen avseende översiktlig och detaljerad planering, bygglovsgivning, geodata, lantmäteri och verksamhetsstöd och ser fram emot att vi tillsammans använder och utvecklar den kompetens vi har, säger Henrik Kant.

Stadsbyggnadskontoret har cirka 350 medarbetare fördelade på de sex avdelningarna; bygg-, plan-, strategiska-, verksamhetsstyrning-, geodata- och lantmäteriavdelningen. Kontorets uppdrag är att skapa en översiktsplan för hela Göteborg och att göra detaljplaner som beskriver hur och var vi får bygga nya hus och anläggningar. Uppdraget innebär även ansvar för bygglov, kartor och flygbilder, mätning samt ett stort arkiv med bygg­lov­­ritningar, lantmäterihandlingar, tomtkartor och gällande planer. På stadsbyggnadskontoret finns också Lantmäterimyndigheten i Göteborg.