Lastfartyg
Katarina Norén blir ny generaldirektör vid Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Ove Eriksson efterträds från och med 1 juli av Katarina Norén. Ove Erikssons förordnande löper ut den sista juni varefter Katarina Norén tillträder den 1 juli 2017, hennes förordnande gäller till och med 30 juni 2023.

– Katarina Norén har en lång och bred erfarenhet från transportsektorn efter flera olika befattningar inom Vägverket, Banverket och Trafikverket. Hon är en van ledare som kan driva förändring och verksamhetsutveckling samt hantera de utmaningar som verket står inför, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Läs mer på regeringens webbplats