INSPIRE Conference 2012 i Istanbul - Call for papers

Den sjätte upplagan av INSPIRE Conference kommer att arrangeras i Istanbul den 23-27 juni 2012. Arrangörerna har nu gått ut med ett "Call for papers/posters/workshops".

Temat för årets konferens är "Sharing environmental information, sharing innovation".

Det tekniska programmet kommer utöver presentationer även att innehålla keynotes, workshoppar, paneldiskussioner och en posterutställning. Konferensen har tre grundpelare som är: "Governance", "Content" och "Technologies". Inom dessa områden efterlyser arrangörerna, Turkiska Ministry of Environment and Urbanization och Joint Research Centre, bidrag till programmet. Eftersom 2012 är det "europeiska året för vatten" är arrangörerna speciellt intresserade av förslag som relaterar till vatten, t ex Water Framework Directive, Plan Bleu, EEA Water Watch, Blue Carbon mm.

Hela listan över ämnen finns här.

Läs mer på konferensens webbplats