Europa öppnar upp tillgången till offentliga data

Europeiska kommissionens JRC (Joint Research Center) meddelar att kommissionen kommer att tillgängliggöra offentliga data, inklusive geografiska data, oavsett om det är för kommersiell eller icke kommersiell användning. De uppmanar också nationella myndigheter att följa detta exempel.

Under 2012 kommer Kommissionen att lansera en portal för sin egen data och förhoppningen är att den så småningom ska bli (den enda) portalen för all EU-information.

LIVE EC press conference: The European Commission proposes Open Data Strategy

Europe Opens Access to Public Data

13/12/201, GIM International

The European Commission is to make public data available, irrespective of whether it is for commercial or non-commercial use, and it is calling national governments to follow this example. The term 'public data' covers all the information that public bodies in the European Union produce, collect or pay for. This could include geographical data, statistics, meteorological data, data from publicly funded research projects, and digitised books from libraries.

Läs mer i GIM International