Ny FN-resolution om jordobservation

Den 26 februari tog FN beslut om en ny resolution som uppmanar till ökat samarbete kring jordobservation. Målet med FN-resolutionen är att utveckla en mer exakt global referensram för bättre kartering och övervakning av jorden, och då särskilt klimatförändringar.

Läs  mer om FN-resolutionen på kartverket.no