Lantmäteriets gd ordförande i UN-GGIM Europe

UN-GGIM, United Nations Initiative on Global Geospatial Information Management, är ett forum som ger FNs medlemsländer möjlighet att på en övergripande nivå diskutera, främja och koordinera globala aktiviteter inom geodataområdet. Forumet bildades 2011 och i oktober 2014 etablerades den europeiska organisationen – UN-GGIM Europe, där Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson nu är ordförande.

Mandatperioden är tre år.

Läs mer om UN-GGIM Europe (European Regional Committee of United Nations Global Geospatial Information Management)

På lantmateriet.se kan du läsa om Bengt Kjellsons tankar om organisationens betydelse.

I tidningen Kart & Bildteknik 2014:4 finns också en längre artikel om detta.