Rapport från GI Nordens workshop om klimat och riskhantering

GI Nordens workshop "GIS in Environmental and Risk Management" och "GI Norden Summerschool" hölls 14-16 juni.

Peter Wasström, ledamot i GI Nordens styrelse, var på plats och ger här en rapport från arrangemanget:

 

vandring-askaDen 14-16 juni hölls GI Nordens workshop i Selfoss på Island. Det var ca 90 deltagare på konferensen, varav hälften kom från Island och övriga från de övriga nordiska länderna (13 delegater var från Sverige).

Experter på plats

Under måndagen och tisdagen hölls drygt ca 30 föredrag som handlade om risk- och sårbarhet, miljörisker, miljöpolicy, klimatfrågor samt spatiala data infrastrukturer. Föredragshållarna var verkliga experter inom sina respektive områden och mycket kunniga.

Inledningstalare var Petter Pilesjö, Lunds universitet, som höll ett mycket intressant föredrag om ”Vad är miljö och katastrof kopplat till tid och rum” samt Steinunn S Jakobsdóttir, Veðurstofa Íslands – Islands meteorologiska verk, vars föredrag berörde ”Jordbävningar och vulkanutbrott på Island – varför uppstår de och hur övervakar man dem?”.

Exkursion

På tisdag eftermiddag/kväll hölls en exkursion till Þorsmörk som ligger i närheten av Eyjafjallajökull som är känt för sitt utbrott som påverkade flygtrafiken i hela Europa under april-maj. Det är fascinerande att se hur snabbt naturen hämtar sig efter alla översvämningar som uppstod efter glaciärsmältningen samt efter askan från vulkanutbrottet.

Bara någon vecka efter utbrottet och genom all aska som finns på marken så har växterna börjat dyka upp och det finns redan enstaka grässtrån samt blommor som lupiner som växer och mår gott i närheten av Eyjafjallajökull. För att hjälpa alla som inte pratar isländska så kallar man idag Eyjafjallajökull för E 15 (E för första bokstaven på vulkanen och 15 står för de övriga 15 bokstäverna).

GI Norden Summer School

På onsdagen hölls GI Nordens sommarskola av lärare från Lunds universitet. Kursen var uppskattad och handlade om ”Datafångst till GIS” och ”Datakvalitets frågor - uppskattning och spårning” samt praktiska övningar.

GI Nordens styrelsemöte

Helgen innan konferensen hade GI Norden sitt styrelsemöte på lördagen och årsmöte på söndagen. ULI är den medlemsorganisation som är Sveriges medlem i GI Norden och i GI Nordens styrelse sitter Ralph Monö som viceordförande och Peter Wasström som ledamot. Nästa GI Norden workshop hålls i Åbo, Finland i början av juni 2011.

Nordisk KrisGIS

På onsdagen hade även Nordiska nätverksgruppen för geografisk information i krishantering (Nordisk KrisGIS) ett möte. På mötet deltog även Josiane Masson, European Commission, DG Enterprise, GMES Bureau, från Bryssel som berättade om GMES, SAFER och LINKER samt exempel på räddningstjänster ur dessa. Det var otroligt intressant för nätverksgruppen att höra om hur de arbetar med krishanteringsfrågor.

Huvudpunkter på mötet var gränsöverskridande data för Blåljus och Interreg-projektet Gränslös geografisk information 2 (Jämtland-Trøndelag som ser över Blåljusens användning av data över gränsen Sverige-Norge - Lantmäteriet bidrar med projektresurser och data). Nätverksgruppen har fått i uppgift av de nordiska kartverkscheferna att ta fram en handlingsplan för hur gränsöverskridande data skall hanteras mellan kartverken och krisberedskapsmyndigheterna.

Om GI Norden

GI Norden är en förkortning av "Geographic Information Norden" och är en nordisk ideell organisation inom geodata området. Organisationens uppdrag är att utveckla, samordna och främja medlemsorganisationernas slutsatser om internationella och regionala beslut som handlar geografisk infrastruktur frågor.

Målen för GI Norden är att utveckla de allmänna och yrkesmässiga kunskaperna om geografisk information och främja geografisk information som en del av infrastrukturen i de nordiska sällskapen.

Peter Wasström, styrelsemedlem i GI Norden och ordförande i Nordiska nätverksgruppen för geografisk information i krishantering

Läs mer om GI Norden