Kvinnlig läkare pekar på noder i ett nätverk
De säkerställer flödet av smittskyddsdata

Sweco har fått ett utökat uppdrag av Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, som finns Solna i Stockholm. Uppdraget är att säkerställa medlemsländers inrapportering av data för sjukdomar och smittspridning, bland annat Covid-19. Geografisk data är avgörande för att kunna se, följa och analysera smittspridning av olika sjukdomar.

Swecos dataexperter har sedan 2019 haft uppdraget att visualisera, strukturera och automatisera överföringen av inrapporterade sjukdomsdata i EU-myndigheten ECDC nya system. När Covid-19 bröt ut ställdes myndigheten inför utmaningen att fortsätta den redan påbörjade övergången till ett nytt system, samtidigt som kraven på tillgänglighet av inrapporterade data ökade. Sweco fick i samband med det uppdraget utökat, med fokus på att säkerställa fungerande dataflöden.

– Vi jobbar nu dubbelt upp för ECDC med automatisering av alla dataflöden för all smitta, inklusive Covid-19, berättar Jonas Bengtsson, dataanalytiker och expert på geografiska informationssystem på Sweco.

Delar av dessa dataflöden presenteras på myndigheten ECDC:s webbplats där utvecklingen av Covid-19 kan följas både som visualisering på en karta och som siffertabeller. Denna sjukdomsdata används också av ett flertal dataanalytiker i olika organisationer, bland andra WHO.

Jonas Bengtsson och hans kollegor arbetar nu med specialister från andra delar av Europa för att dataflödena och den pågående migrationen mellan systemen ska fungera så smidigt som möjligt under den pågående pandemin.

– Tillsammans skapar och dokumenterar vi en tydlig och konsekvent struktur för alla flöden av sjukdomsdata. Det är ett stort arbete som inte syns utifrån, men som är avgörande för att dessa dataflöden ska fortsätta vara tillgängliga för dataanalytiker från olika organisationer och för ECDC själva, säger Jonas Bengtsson.