Jordskott och pengar
Plan utvecklingskurva för svenska ”GIS-företag”

UC ger årligen ut en branschrapport för företag inom GIS-branschen, som UC uttrycker det. I rapporten för verksamhetsåret 2019 redovisas det ekonomiska resultat för 39 privata och statliga företag. Geoforum ger en kort sammanfattning och kommenterar.

Av de 39 företagen har tio en omsättning över 100 Mkr, och 12 företag har en omsättning under 10 Mkr. Sex företag har mer än 100 anställda och 19 företag färre än 20 anställda. Total omsättning hos de 39 företagen uppgick till 3,9 miljarder kronor och totala antalet anställda var under 2019 drygt 1 600. Summa rörelseintäkter ökade med åtta procent jämfört med 2018 och antalet anställda var oförändrat. Summa resultat före avskrivningar var 11 procent lägre än 2018.

UC:s rapport visar att de flesta större företagen hade en omsättning 2019 i intervallet minus 7 till plus 12 procent jämfört med omsättningen 2018. Det ekonomiska resultatet hos flera av de större företagen låg på 10-12 procent, med en rad undantag. Vinstnivåer uppemot 30 procent förekommer också i det redovisade materialet.

– Rapporten visar att omsättning, resultat och antalet anställda ligger rätt stabilt jämfört med tidigare år. Frågan är vad som krävs för att företagen med verksamhet inom geodataområdet ska kunna växa rejält organiskt och för att det ska komma många nya företag, säger Lennart Sjögren, vice ordförande och näringspolitisk talesperson för Geoforum Sverige.

– Den utlovade nationella reformen om öppna och avgiftsfria geodata innebär stora möjligheter för näringslivet, säger Lennart Sjögren.