Kvinna i digitalt möte vid sin skärm
Coronakrisens påverkan på digitaliseringen analyseras

PTS har fått regeringsuppdraget att kartlägga och analysera erfarenheter kopplade till den digitala omställning som ägt rum med anledning av Covid-19. Olika perspektiv som till exempel digital delaktighet och tillgänglighet, och skillnader, exempelvis utifrån geografi, ska belysas.

Den 4 juni fick Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag från regeringen att kartlägga och analysera erfarenheter kopplade till den digitala omställning som ägt rum med anledning av utbrottet av Covid-19.

– Coronapandemin har påskyndat den digitala omställningen. Vi ska lära oss av erfarenheterna – både de positiva och de negativa – och utveckla politiken, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

PTS ska belysa olika perspektiv av coronakrisens inverkan på den digitala omställningen, exempelvis vad gäller digital kommunikation, distansarbete, digital delaktighet och tillgänglighet. Skillnader ska också belysas, exempelvis utifrån ålder, socioekonomi och geografi.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och slutredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 december 2020.

Källa: pressmeddelande på regeringen.se

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo