Drönare över väg
Vilka regler gäller för drönare i olika länder?

Drönarindustrin blomstrar och tekniken blir allt mer vanlig bland både lekmän och proffs, men vilka regler gäller egentligen för att få använda drönare?

I takt med att så kallad UAV-teknik (unmanned aerial vehicle) allmänt känt som drönare blir billigare, enklare att hantera och på så sätt allt mer tillgänglig för allmänheten krävs det att regleverk och lagar håller jämna steg med teknikens utveckling. Ett problem som ofta dyker upp vid snabb teknisk utveckling är att regelverket inom området ofta hamnar efter. Medan vissa länder har tydliga och väletablerade lagar för flygning med drönare har många andra inte tagit hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen och nya tillämpningsområden under de senaste åren.

Här finns information om vad som gäller i Sverige och andra länder.