Tjej med megafon
ULI Geoforum byter namn till Geoforum Sverige

Nya tider och nya utmaningar kräver nytt namn. Från och med den 9 maj är Geoforum Sverige namnet på branschorganisationen för geodataområdet. Vi samlar 200 medlemsorganisationer är ett nationellt forum inom geodataområdet, så vilket namn skulle passa bättre?

På ULI Geoforums årsmöte den 9 maj röstade medlemmarna igenom att föreningen ska byta namn till Geoforum Sverige.

Aktuella och tydliga

– Anledningarna till namnbytet är att vi eftersträvar tydlighet och aktualitet. Vi är den nationella organisationen som arbetar för att i hela landet öka användningen och samhällsnyttan med geodata och kartdata, och namnet Geoforum Sverige återspeglar det, säger Geoforum Sveriges ordförande Elisabeth Argus.

Både branschen och föreningens verksamhet har utvecklats. Vi fokuserar nu på lobbyarbete, där våra påverkansområden är:

  • öppna geodata
  • ett kunskapslyft för en helt digital samhällsbyggnadsprocess
  • kompetensförsörjning inom geodataområdet.

Trebokstavsförkortningen ULI står för Utvecklingsrådet för landskapsinformation. Branschen pratar inte längre om landskapsinformation utan om geografisk information eller geodata, och genom att ta bort denna del av namnet blir organisationens verksamhetsområde tydligare.

Ordet Geo är en naturlig del i namnet, och ordet forum visar på att vi är en mötesplats för branschen. Geoforum heter också motsvarande föreningar i Norge och Danmark, vilket skapar internationell igenkänning. Tillägget Sverige visar på att verksamheten är nationell, samtidigt som det särskiljer den svenska föreningen från motsvarande nordiska.

Stegvist namnbyte

När föreningen bildades 1986 fick den namnet Utvecklingsrådet för landskapsinformation (ULI). På årsmötet 2010 ändrades namnet till ULI Geoforum. Trebokstavsförkortningen ULI fick då hänga kvar på grund av det inarbetade varumärket. Nu när Geoforum är etablerat tas det sista steget och föreningen byter namn till Geoforum Sverige.

Läs även vårt pressmeddelande om namnbytet.

För mer information kontakta: Susanne Nellemann Ek, vd/kanslichef Geoforum Sverige.