flygbild Kumla Lantmäteriet
Offentliga åtagandet – var går gränsen?

Hur ser det offentliga åtagandet ut framöver inom geodataområdet? Vad förväntas staten och kommunerna göra? Vad förväntas näringslivet göra? I Sverige har vi nu en aktuell och färsk geodatastrategi som säger att det offentliga åtagandet för samhällets geodataförsörjning är långsiktigt, men omprövas också regelbundet så att de mest relevanta typerna av data samlas in och distribueras.

ULI Geoforum tar inte ställning, men vi vill lyfta frågan och erbjuder en mötesplats för dialog mellan de berörda parterna. Är du intresserad av att delta i dialogen, hör av dig till kansliet. Vi planerar för ett rundabordssamtal runt det offentliga åtagandet.

På Geomatikkdagene, norska motsvarigheten till Kartdagarna, är det offentliga åtagandet inom geodataområdet en stor fråga. Diskussionen handlar om vem som ska samla in data och vem ska förädla data i kartprodukter och tjänster. Du kan här ta del av ett inspel i den norska diskussionen.