Nya ledamöter i ULI Geoforums styrelse

På ULI Geoforums årsmöte den 27 mars valdes ledamöter till föreningens styrelse 2012. De nya styrelsemedlemmarna tror vi kommer att bli mycket värdefulla för ULI Geoforums strategiska arbete.

De personer som vi nu kan hälsa varmt välkomna till styrelsen är:

  • Birgitta Björk, avdelningschef på Livsmedelsverket. Birgitta leder avdelningen för Verksamhetsstöd och sitter med i Livsmedelsverkets ledningsgrupp. Hon har tidigare bl a arbetat inom FRA och Stockholms stad och har ett brett nätverk inom flera branscher inom bl a ekonomi, infrastruktur, miljö, utbildning, forskning och vård.
  • Thomas Gell, chef för enheten för lärande av olyckor och kriser på MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Thomas har ett stort nätverk både nationellt och internationellt. Läs mer om och av Thomas Gell på Blogg Tjugofyra7.
  • Anders Olsson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet. Anders sitter bl a med i E-delegationens arbetsgrupp. I ULI Geoforums styrelse kommer Anders att ha rollen som vice ordförande.
  • Fredrik Runnquist, ordförande i Dataföreningen. Fredrik har lång erfarenhet från IT-branschen och har tidigare varit IT-chef på bl a Posten, Stockholms stad och Swedbank.

Ordförande för ULI Geoforums föreningsstyrelsen är sedan årsskiftet Jan Zakariasson, vd för Swedesurvey och regionchef för konsultbolaget Agima Management AB.

Hela föreningsstyrelsen presenteras här.