Presentationer på tema välfärdsteknologi efterlyses till GEOINFO 2012

Ett tema på årets GEOINFO-konferens kommer att vara "Välfärdsteknologi" och vi söker nu exempel på spännande presentationer inom det området! Ditt förslag vill vi ha senast 4 april.

Begreppet välfärdsteknologi börjar användas allt mer av de som vill synliggöra och öka kunskapen om nyttan av IT för dagens och framtidens välfärd.

Som vi i vår bransch vet, finns det massor av exempel där geografisk IT skapar nytta i samhället.

På GEOINFO 2012, som hålls 2-3 oktober i Uppsala, planerar vi att ha ett spår med presentationer av bra exempel på välfärdsteknologi. Exemplen ska på ett begripligt sätt lyfta fram hur geografisk IT bidrar till nyttan – en ökad välfärd – för samhället, organisationen, företaget eller individen.

De allra bästa exemplen kommer också att presenteras på sajten valfardsteknologi.se som drivs av IT&Telekomföretagen. Du har nu chans att lämna förslag på vad som ska presenteras på årets GEOINFO – av din organisation eller av någon annan!

De områden vi efterlyser exempel inom är:

• Vård/omsorg
• Miljö
• Företagande
• Demokrati

Ditt förslag vill vi ha senast den 4 april! Skicka det via mejl till uli@uli.se.