Jenny Carlstedt, ny ordförande för Geoforum Sverige
Jenny Carlstedt är ny ordförande för Geoforum Sverige

Geoforum Sverige har valt Jenny Carlstedt till ny ordförande. Jenny är digitaliseringsstrateg på Sweco och expert inom smarta städer och samhällen. Hon är en van ledare med en god insikt i utmaningarna och möjligheterna med digitaliseringen i samhällsbyggnadssektorn – en högt prioriterad fråga för Geoforum.

Vid Geoforum Sveriges digitala årsmöte den 21 april valdes Jenny Carlstedt, digitaliseringsstrateg på Sweco, till ny ordförande. Hon efterträder Eric Jeansson som är geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad.

– Jag ser fram emot att få kliva in i rollen som ordförande och fortsätta driva det fantastiska arbete som jag tycker att Geoforum gjort de senaste åren med både Eric Jeansson och Susanne Nellemann Ek i spetsen. Det ska bli roligt att tillsammans med de andra i styrelsen, nya vd:n Sofi Almqvist och Lisa Samuelsson på kansliet nu få vara med och förvalta arbetet som initierats, och även fundera över nästa steg i den utveckling som sker och vad Geoforums roll ska vara här, säger Jenny Carlstedt, ny ordförande för Geoforum Sverige.

– Det är utan tvekan så att vi står inför en spännande tid när digitaliseringen kommer att få en stor påverkan på våra samhällen och vår bransch, något som blivit tydligt inte minst nu under den omställning vi tvingats till under Covid19-krisen. Vad kan vår bransch lära sig av det som händer nu, och ta med som en ny kraft in i framtiden? fortsätter Jenny Carlstedt.

Jenny är en van ledare med en god insikt i utmaningarna och möjligheterna med digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn. Hon har erfarenhet av såväl offentlig som privat sektor, och förståelse för hur informationsflöden och behov ser ut för olika aktörer i olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen oavsett om det rör sig om geodata, byggnadsinformationsmodeller (BIM), digitala tvillingar av städer eller annan information som är av vikt för att kunna skapa effektiviseringar och nya arbetssätt.

Som expert inom smarta städer och samhällen syns och hörs hon ofta i bloggar, poddar och på föreläsningsscener.

– Vi är mycket nöjda med att Jenny Carlstedt nu har klivit in som ordförande för föreningen. Hon har hög kompetens inom geodata och samhällsbyggnadsområdet, och kommer tillsammans med övriga styrelseledamöter och kansliet driva Geoforum framåt, säger Lars Harrie, sammankallande i Geoforum Sveriges valberedning och professor vid Lunds universitet.

Vid årsmötet valdes även fyra andra nya ledamöter, som förstärker styrelsen.

  • Jin Moen, programchef för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige
  • Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef i Kungsbacka kommun
  • Ulrika K Jansson, stadsbyggnadschef i Örebro kommun
  • Marie Nilsson, digitaliseringsansvarig i Gävle kommun.

Dessa starka namn kommer att presenteras närmare här på webben inom kort.

Här hittar du hela Geoforum Sveriges styrelse med representanter för såväl företag, kommuner och statliga myndigheter som akademin.

Se även vårt pressmeddelande.