Visby, Almedalen
Din guide i Almedalen till Geoforums fokusområden

Geoforum Sverige presenterar din guide i Almedalen: seminarier och andra events som handlar om användning av geodata, hur vi skapar framtidens smarta och hållbara städer, arbetet för öppna data och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Geoforum Sverige är på plats i Visby under Almedalsveckan 2019. Bland annat deltar Susanne Nellemann Ek, Geoforums vd och kanslichef, i ett rundabordssamtal om digitalt ledarskap i stadsutvecklingen. 

Vi vet att många av våra medlemmar deltar i Almedalsveckan för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och nätverkande. Vi har därför tagit fram en guide till seminarier och andra events som handlar om användning av geodata, hur vi skapar framtidens smarta och hållbara städer, arbetet för öppna data och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Är du på plats och vill träffa oss under dagarna, hör gärna av dig.

Almedalen 2018 PWCs presentation om öppna data

Aktiviteterna nedan är utvalda från det officiella programmet på almedalsveckan.info och har koppling till Geoforum Sveriges fokusområden.

Måndag 1 juli

Fastighetsbolaget och digitaliseringen – hur ser planen ut?
Arrangör: Business Arena
Dag: 1/7 kl 08:15 - 08:45 Plats: Strandgatan 9A
Beskrivning av samhällsfrågan: Fastighetsbranschen börjar långsamt förstå digitaliseringens framfart. Vilken digital handlingsplan har företagen idag, imorgon och i framtiden?

Tillsammans för ett digitalt och hållbart samhälle
Arrangör: Microsoft AB
Dag: 1/7 kl 08:30 - 09:15 Plats: Södra kyrkogatan 3
Beskrivning av samhällsfrågan: Det vilar ett stort ansvar på städerna att möta FN:s 17 hållbarhetsmål, men vad menar vi egentligen när vi talar om hållbar samhällsutveckling och hållbara städer? Kan privat och offentlig sektor dela erfarenheter som kan bidra i utvecklingen att skapa hållbara samhällen?

Fighting wildfires with AI
Arrangör: Google
Dag: 1/7 kl 08:45 - 09.10 Plats: Hästgatan 1
Beskrivning av samhällsfrågan: Skogsbränder är ett stort problem i många delar av världen och Sverige fick sin beskärda del förra sommaren. För att undvika skador från skogsbränder behöver dem upptäckas i tid. Kan AI vara lösningen? Vad är civilsamhällets syn på det kollektiva resandet? Hur kan vi säkerställa att nya tjänster inom kollektivtrafiken blir tillgängliga för olika grupper i samhället? Vad innebär användandet av öppna data för hur vi kan anpassa informationsflöden och skapa nya resandeformer?

Vilka gör staden smartare? – Fokus digital infrastruktur
Arrangör: Clear Channel Scandinavia
Dag: 1/7 kl 10:00 - 10:45 Plats: Strandgatan 27
Beskrivning av samhällsfrågan: Smarta, hållbara och inkluderande städer är beroende av ny teknik – men teknologiska framsteg är ingenting värda om de inte kommer staden till nytta. Redan idag finns digital infrastruktur vars potential och kapacitet inte används fullt ut. Lösningarna finns, men vilka tar tillvara på dem?

Samhällsbyggnadssektorns utmaningar och möjligheter här och nu i den digitala transformationen
Arrangör: TPO, Nordic ConTech, Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment
Dag: 1/7 kl 13:00 - 13:35 Plats: Mellangatan 27
Beskrivning av samhällsfrågan: Samhällsbyggnadssektorn behöver öka produktiviteten, korta ledtiderna och minska påverkan på miljö och klimat. Digitaliseringen har förändrat många branscher i grunden men inte samhällsbyggnadssektorn ännu. Varför inte? Vad finns att lära av framgångsfaktorer från de som har lyckats?

Hur löser digitaliseringen offentlig sektors stora utmaningar och vilken typ av ledarskap krävs?
Arrangör: Tieto
Dag: 1/7 kl 14:00 - 14:45 Plats: Strandgatan 7
Beskrivning av samhällsfrågan: OECD föreslår att Sverige tillsätter en Chief Transformation Officer för att kunna stötta myndigheterna i sitt digitala transformationsarbete. Det finns ett stort tryck från medborgarna att möta lättanvända tjänster och digital service även hos myndigheterna. Vilket ledarskap krävs?

Vad gör samhällsbyggnadssektorn med all data från en uppkopplad värld?
Arrangör: TPO, Nordic ConTech, Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, Autodesk, Hydro66
Dag: 1/7 kl 15:40 - 16:10 Plats: Mellangatan 27
Beskrivning av samhällsfrågan: Allt mer blir uppkopplat och vi har möjlighet att följa och analysera information på ett helt nytt sätt. Hur använder vi datan för att effektivisera byggprocessen och hela samhällsbyggnadssektorn? Utvecklingen väcker också frågor om varför och hur vilken information lagras?

Vilka är de konkreta lösningarna för att effektivisera samhällsbyggnadssektorn genom digitalisering?
Arrangör: TPO, Nordic ConTech, Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment
Dag: 1/7 kl 16:15 - 16:40 Plats: Mellangatan 27
Beskrivning av samhällsfrågan: Samhällsbyggnadssektorn är i startgroparna för den verkliga digitala transformationen, men vad är nästa steg? Hur går vi från idé till konkret handling och förändring? Vilken utveckling kan vi vänta oss den närmaste tiden?


Tisdag 2 juli

Den smarta stadens fastigheter – hur ser utvecklingen ut och vad ska aktörerna göra nu?
Arrangör: Tele 2
Dag: 2/7 2019 08:00 - 08:45 Plats: Kronstallgränd 4
Beskrivning av samhällsfrågan: Den smarta staden som nyttjar digitaliseringens möjligheter är på allas läppar just nu. Stora omställningar av hur vi jobbar, transporterar oss och handlar våra varor diskuteras. Vilka förväntningar finns på offentliga och privata fastighetsägare för att den smarta staden ska kunna utvecklas?

Hur kan städer samverka kring digitalisering för att bidra till ett gott liv för alla invånare?
Arrangör: Viable Cities, RISE, SKL
Dag: 2/7 2019 09:15 - 10:00 Plats: Trappgränd 1
Beskrivning av samhällsfrågan: Data är det nya guldet för att skapa värden som ger en hållbar utveckling och god livskvalitet i städer och samhällen. Idag hindras denna utveckling av bristen på standardisering och gemensamma ramverk. Hur kan städer samverka för att nyttja digitalisering för ett gott liv för alla invånare?

Kan man lära sig av sina misstag innan man begår dem?
Arrangör: CGI Sverige
Dag: 2/7 2019 09:15 - 10:15 Plats: Visborgsgatan 22
Beskrivning av samhällsfrågan: Med intelligenta digitala tvillingar kan man testa lösningar och modeller direkt, och hitta problem och flaskhalsar innan man börjar bygga. Men vilka möjligheter och begränsningar har egentligen tekniken?

Hur landar vi rymdinvesteringarna på jorden?
Arrangör: Luleå tekniska universitet
Dag: 2/7 2019 11:00 - 12:00 Plats: Cramérgatan 8
Beskrivning av samhällsfrågan: Vi använder redan rymdteknik för klimatövervakning, finansiella transaktioner, samhällsplanering, navigering, kommunikation och väderprognoser. Hur kan investeringar i rymdforskning och utveckling i ännu större utsträckning bidra till hållbarhetsmål, samhällsnytta, tillväxt och en enklare vardag?

Kan Sverige vara ett föregångsland i bygget av morgondagens smarta städer?
Arrangör: ÖrebroBostäder AB
Dag: 2/7 2019 11:00 - 11:45 Plats: Blue charm, fartyg
Beskrivning av samhällsfrågan: Den pågående urbaniseringen och befolkningstillväxten gör att våra städer redan idag står inför sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Därför måste framtidens städer utvecklas hållbart, med utgångspunkt i digitaliseringen, klimat- & miljöteknik, samt tekniska och sociala innovationer.

Hur bygger vi den hållbara staden?
Arrangör: Uppsala kommun
Dag: 2/7 2019 11:15 - 11:45 Plats: Donners plats 6
Beskrivning av samhällsfrågan: Växande städer innebär både utmaningar och möjligheter. Vi behöver hitta smarta och innovativa lösningar för att göra städerna hållbara. Vad är en hållbar stad och hur bygger vi den? Finns det internationella erfarenheter vi kan lära oss av?

Så kan rymdtekniken hålla ett vakande öga på vår planet
Arrangör: Luleå tekniska universitet, SSC- Swedish Space Corporation, ÅF
Dag: 2/7 2019 12:45 - 13:30 Plats: Cramérgatan 8
Beskrivning av samhällsfrågan: Ny teknik kan bidra till att hitta lösningar på stora utmaningar som klimatförändringar och miljöförstöring. Med den enorma mängden information från satelliter går det att få en korrekt och kontinuerlig lägesbild av planetens hälsa. Hur går det till att samla och hantera så stora mängder data?

Från ord till handling – hur kan Sveriges städer skala upp smarta, hållbara lösningar tillsammans?
Arrangör: Uppsala kommun
Dag: 2/7 2019 13:00 - 13:45 Plats: Donners plats 6
Beskrivning av samhällsfrågan: Med grön digitalisering och skalbara lösningar kan svenska städer nå nya hållbarhetshöjder. Men det saknas ett nätverk där vi kan samarbeta. Hur delar vi data mellan varandra på smartast sätt? Och hur får vi saker att hända, när strukturerna är sega?

Är vi smarta nog för den smarta staden?
Arrangör: SPP, Ramboll
Dag: 2/7 2019 14:15 - 15:00 Plats: Mellangatan 29
Beskrivning av samhällsfrågan: Alla verkar prata om smarta städer eller smart cities. Men vad är människans plats i den smarta staden? Vilka barriärer måste överbryggas för att bygga städer som tillgodoser framtidens behov och utmaningar? Och hur ser framtidens invånare egentligen på utvecklingen?

Kommuners digitalisering av underhåll och förvaltning. Hur?
Arrangör: Mistra InfraMaint, InfraSweden2030, Smart Built Environment
Dag: 2/7 2019 14:15 - 15:00 Plats: Cramérgatan 3
Beskrivning av samhällsfrågan: Digitalisering och AI kommer förändra allt vi gör i grunden. Inom infrastruktur som gator och VA finns stora behov i kommunerna och resurserna både ekonomiskt och kompetensmässigt är begränsade. Byggandet behöver göras effektivare och smartare. Det vet vi. Men hur ska vi tackla detta?

Den digitala planprocessen
Arrangör: Business Arena
Dag: 2/7 2019 15:30 - 16:00 Plats: Standgatan 9A
Beskrivning av samhällsfrågan: Hur går det med arbetet att digitalisera Sveriges planprocesser? Vilka vinster ser de som bygger med en digital planprocess?

Innovation för kommuners stadsutveckling – hur ska det gå till?
Arrangör: Mistra InfraMaint, InfraSweden2030, Smart Built Environment
Dag: 2/7 2019 15:05 - 15:50 Plats: Cramérgatan 3
Beskrivning av samhällsfrågan: Digitaliseringens möjligheter innebär inte att digitalisera manuella processer utan skapa nya. Hur gör vi det? Vilka effekter ger digitaliseringen ger på både lång och kort sikt? Vad säger forskare och ansvariga kommunala företrädare?

Hur mår våra sjöar, åar och hav? Och hur mår de som bor där?
Arrangör: SLU Artdatabanken
Dag: 2/7 2019 15:05 - 15:50 Plats: Cramérgatan 3
Beskrivning av samhällsfrågan: Digitaliseringens möjligheter innebär inte att digitalisera manuella processer utan skapa nya. Hur gör vi det? Vilka effekter ger digitaliseringen ger på både lång och kort sikt? Vad säger forskare och ansvariga kommunala företrädare?

Onsdag 3 juli

Rådet för hållbara städer – möjligheter för hållbar stadsutveckling
Arrangör: Rådet för hållbara städer
Dag: 3/7 2019 13:00 - 13:45 Plats: Strandgatan 16A
Beskrivning av samhällsfrågan: Regeringen har satt upp mål för hållbara städer. 13 statliga myndigheter ska tillsammans skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling och för att kommuner ska kunna utvecklas till gröna, hälsosamma och trygga städer där människor möts och innovationer skapas. Vad krävs på kort och lång sikt?

Från penna och papper till ettor och nollor – halkar Sverige efter i den digitala omställningen?
Arrangör: Offentliga Affärer, PA Consulting
Dag: 3/7 2019 14:00 - 14:45 Plats: Strandvägen, H521
Beskrivning av samhällsfrågan: Medborgare och företag kräver mer av det offentliga Sverige i form av nya digitala tjänster. En ökad myndighetssamverkan inom informationsinsamling är en förutsättning för samhällsutvecklingen. Vem har ansvar för vilken information?

Hur skapar vi ett smartare och mänskligare samhälle med hjälp av IoT, öppna data, AI och AR?
Arrangör: SSiO-projektet, Luleå tekniska universitet
Dag: 3/7 2019 14:00 - 16:00 Plats: Novgorodgränd 1
Beskrivning av samhällsfrågan: Samhället behöver bli effektivare för att klara välfärden. Genom att nyttja sakernas internet (IoT), öppna data, förstärkt verklighet (AR) och artificiell intelligens (AI), kan man automatisera vissa tjänster och fokusera mänsklig kontakt dit den verkligen behövs.
 

Arrangör: IQ Samhällsbyggnad
Dag: 3/7 2019 14:15 - 15:45 Plats: Cramérgatan 3
Beskrivning av samhällsfrågan: Nu står vi inför övergången till det hållbara samhället. Tiden är knapp och det brådskar att göra stora omställningar. Ett paradigmskifte behövs och samhällsbyggnadssektorn är avgörande om vi ska lyckas. Hur kan sektorn ta på sig ledartröjan i omställningen och vilken kunskap behöver vi då?

Så utvecklas den smarta staden med hjälp av data
Arrangör: Telia
Dag: 3/7 2019 14:30 - 15:15 Plats: S:t Hansgatan 9
Beskrivning av samhällsfrågan: Våra städer står inför utmaningar kopplade till bl.a. klimat, trygghet och service. Digitaliseringen och insikter om hur vi rör oss i staden öppnar nya möjligheter att bygga smartare och mer hållbara städer. Hur kan data skapa nytta på ett säkert sätt som inte äventyrar människors integritet?

Torsdag 4 juli

Vilka nyckelfrågor inom omställningen till hållbara städer har dominerat veckan?
Arrangör: Viable Cities, Sustainable Innovation, Botkyrkabyggen, Future Position X, Smart Housing Småland, Internet of things Sverige
Dag: 4/7 2019 08:30 - 09:30 Plats: Teaterskeppet, fartyg
Beskrivning av samhällsfrågan: Almedalsveckan är ett viktigt forum för hållbar förändring och mycket handlar om hållbara städer. Hur kan vi ställa om till klimatneutrala städer? Hur gör vi investeringar som främjar social hållbarhet? Hur ska den digitala infrastrukturen se ut? Hur kan medborgarengagemang främjas i detta?

Hur kan öppna data och datadriven innovation lösa våra samhällsutmaningar?
Arrangör: Dialogmakarna, Förnyelselabbet på SVID
Dag: 4/7 2019 09:00 - 10:30 Plats: Mellangatan 19
Beskrivning av samhällsfrågan: Med en utveckling där antalet personella resurser i den offentliga sektorn minskar och våra välfärds – och samhällsutmaningar ökar måste vi tänka och göra nytt. Öppna data kan vara en viktig resurs för att stimulera nya innovativa lösningar. Men vilka utmaningar och vilka data ska prioriteras?

AI och den smartaste staden
Arrangör: Governo
Dag: 4/7 2019 10:00 - 10:45 Plats: Cramérgatan 3
Beskrivning av samhällsfrågan: Hur växer den smarta staden fram och vilken potential rymmer AI för stadsbyggnad och samhällsutveckling? Hur långt har Sverige kommit jämfört med resten av världen – och vilka konsekvenser får AI för medborgare och offentliga aktörer?

Information – en förutsättning för smarta städer
Arrangör: Sensative
Dag: 4/7 2019 11:00 - 12:00 Plats: Fiskehamnen
Beskrivning av samhällsfrågan: Med ny teknologi som IoT, ML och AI öppnas det upp ett digitalt landskap av information. Plötsligt ges nya möjligheter att justera affärsmodeller, följa daglig operativ verksamhet och bygga smarta städer. Hur kontrollerar vi vem som får ta del av informationen och vilka är dess fördelar och risker?

Fredag 5 juli

Öppna data som strategisk resurs för ökat samarbete mellan offentlig och privat sektor
Arrangör: Hack for Sweden, Google Cloud
Dag: 5/7 2019 09:00 - 10:00 Plats: Hästgatan 1
Beskrivning av samhällsfrågan: Sverige står inför en omvälvande förändring i form av digital transformation. Hur kan vi öka samarbetet mellan offentlig och privat sektor och samtidigt använda öppna data som strategisk resurs? Hur skapar vi medborgardriven innovation i praktiken?

Medborgardriven innovation – vilka smarta lösningar finns redan idag för morgondagens samhälle?
Arrangör: Hack for Sweden, Google Cloud
Dag: 5/7 2019 11:00 - 12:00 Plats: Hästgatan 1
Beskrivning av samhällsfrågan: Innovativa lösningar byggda på öppna data från offentlig sektor, hur kan de bidra till det samhälle vi vill ha imorgon?

Co-creating for the society of tomorrow – smart and sustainable solutions for Sweden 4.0
Arrangör: Hack for Sweden, Google Cloud
Dag: 5/7 2019 11:00 - 12:00 Plats: Hästgatan 1

Beskrivning av samhällsfrågan: Dragon’s Den with the winning teams from Hack for Sweden’s hackathon 2019. The teams pitch in front of the Hack for Sweden Advisory Board and get feedback on how to really create a tool for the good of society – LIVE on stage!

Digitaliseringen gör det enklare, men hur och för vem?
Arrangör: Region Gotland
Dag: 5/7 2019 15:30 - 16:30 Plats: Skeppsbron 6
Beskrivning av samhällsfrågan: Blir allt bättre av att digitaliseras och gör vi det på rätt sätt? Vet vi verkligen vad våra kunder vill ha eller tror vi oss veta? Hur tar vi reda på kundernas behov och påverkar det hur vi arbetar?

Tipsa oss gärna om fler intressanta events inom området!