Alf Karlsson statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsministern
Geoforum träffade digitaliseringsministerns statssekreterare Alf Karlsson

Den 6 mars träffade Geoforum Sverige statssekreterare Alf Karlsson för att berätta om Geoforums insatser för att främja utvecklingen av en digital samhällsbyggnadsprocess, öppna geodata och smarta städer samt övergripande öka användningen av geodata. Alf Karlsson leder som statssekreterare arbetet närmast bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, och ansvarar för planering och samordning.

Geoforum behövs

Alf Karlsson konstaterade att behovet är stort av denna typ av forum där kommuner, myndigheter och företag möts. För honom får det gärna finnas tio Geoforum – behoven är stora. Den digitala mognaden är ojämn. Alf Karlsson stödjer vårt arbete och han ser att Geoforum har en viktig roll i det kompetenslyft som ska göras inom samhällsbyggnadssektorn.

Vi beskrev att Geoforum jobbar konkret med att förstärka samverkan, genomföra kunskapsöverföring, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling av nya arbetssätt för att arbeta smart med digitaliseringens möjligheter inom planering och byggande.

Lagstifta fram digitalisering

Alf Karlsson berättade om regeringens prioriteringar nu och framöver. Regeringen vill fortsätta att använda lagstiftning för att snabba på en övergång till digitala processer inom samhällsbyggnadsområdet. Först ut var lagförslaget om standarder för hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas. Mer är att vänta.

Öppna geodata även i privat sektor

Alf Karlsson leder som statssekreterare arbetet närmast ministern och ansvarar för planering och samordning. Alf Karlsson brinner för insynen i den offentliga sektorn och han tycker att öppna data är en viktig fråga. Att satsa på att öppna upp geodata ser han som en viktig reform eftersom denna data är så värdefull. Alf Karlsson skulle också vilja se initiativ med öppna geodata på den privata sidan genom att uppdrags-och entreprenadavtal ändras så att de inte låser in data. Även den privata sektorns geodata behöver delas.