Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige, håller en presentation
Geoforum hos de regionala GIS-föreningarna

I februari deltar Geoforum Sveriges vd Susanne Nellemann Ek på några regionala GIS-föreningars arrangemang. När Stockholms läns GIS-förening håller årsmöte och seminarium den 14 februari kommer hon att ge en omvärldsspaning i geodatabranschen.

Den 22 februari är det NorrGIS tur. Under deras årsmöte medverkar Susanne för att berätta om Geoforum och vart geodatabranschen är på väg och diskutera samarbete.

Även på GIS Östergötlands årsmöte den 28 februari är Susanne på plats. På seminariet i samband med årsmötet kommer hon att hålla en presentation om vad som händer i Sverige inom digital samhällsbyggnadsprocess och hur det påverkar geodataområdet.

I november medverkade Geoforums kansli också på GIS-västs seminarium om GIS i översiktsplaneringen.

Vill din organisation också få besök av Geoforum Sverige? Hör av dig till oss.