Sommarläsning från Geoforum Sverige

Så här mitt i sommaren har vi skickat ut ett nytt nyhetsbrev, så du som vill hålla koll på vad som händer i geodatabranschen och vår omvärld kan få din dos. Här kan du till exempel läsa om Lantmäteriets handläggningstider som debatteras i media, ett nytt rundabordssamtal om offentligt åtagande, hur det går i projektet Smart planering för byggande och vad fortsättningsprojektet Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen handlar om, samt Stockholms och Göteborgs gemensamma projekt om nationella öppna data!

Vi presenterar också en ny keynote-talare till Smarta städer och berättar vad Geoforum Sverige gjorde ägnade sig åt i Almedalen. 

Här hittar du nyhetsbrev nr 8 2017, som skickades 10 juli. Läs nyhetsbrevet och prenumerera här!

Glad sommar!