ULIs Årsmöte hålls 21 oktober i Uppsala

Medlemmar, boka in den 21 oktober för ULIs Årsmöte!

För det stadgeförslag som finns med för beslut på årsmötets dagordning fordras två årsmötesbeslut, varför ett extra årsmöte kan bli aktuellt under GEOINFO 10-11 november.

Bland annat kommer ett förslag om extra årsmöte för förändring av ULIs stadgar att läggas fram. Ett extra årsmöte kan därför bli aktuellt den 10 november i samband med GEOINFO.

Mer information och handlingar till årsmötet finns på ULIs medlemssidor. Medlemmar som ännu inte har skaffat inloggningsuppgifter kan registrera sig här. Kallelse och handlingar skickas ut till alla medlemmar en månad före stämman. 

Tid: kl 15.00-16.30, torsdag 21 oktober

Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län (Sessionssalen), Hamnesplanaden 3, Uppsala Se karta