Lyckad konferens om VA-GIS!

Den 28-29 januari samlades nära 160 personer på Svenskt Vattens och ULI Geoforums konferens VA-GIS 2015 i Stockholm. Och deltagarna var nöjda! Här kan du läsa vad några av dem tyckte om dagarna.

Så här svarade de på frågan: Hur har konferensen varit?

vagis15-henrik-jonsson-monika-landin-400

Henrik Jonsson & Monika Landin, VA-ingenjörer, Jönköpings kommun:

– Småbitarna och kontakten med kollegor har gett mycket. Det största utbytet har varit att träffa likasinnade vilket gör att man bland annat kan byta erfarenheter. När man jobbar inom samma bransch ställs man ofta inför samma problem och det är intressant att se olika sätt att lösa problemen på. Vi får med oss ny kunskap hem.

vagis15-anna-carin-andersson-400

Anna-Carin Andersson, GIS-ingenjör, Sunne kommun:

– Det har varit givande och bra med demopassen. Dels de generella demopassen och dels de där man fått se på olika programvaror. Jag kommer från en liten kommun där jag jobbar med både VA och GIS och jag känner att jag fått något ut av konferensen.

vagis15-josefin-perdal-400

Josefin Perdal, GIS-ingenjör, Luleå kommun:

– Demopassen och att träffa andra som jobbar med liknande uppgifter i andra delar av landet har verkligen varit givande. Det har varit väldigt bra att kunna utbyta erfarenheter.

vagis15-andrus-klaar-400

Andrus Klaar, GIS-ingenjör, Roslagsvatten AB:

– Den har varit bra, det är dagsaktuella ämnen och kul att se olika VA-system. Idag kommer det att handla om modellering och det är det vi jobbar med i vårt företag. Jag är jättenöjd.

vagis15-stefan-andersson-400

Stefan Andersson, GIS-ingenjör på lantmäteriavdelningen, Umeå kommun:

– Det har varit bra hittills. Vi håller på med översvämningskartering just nu så det har varit intressant att få mer information om. Man har fått goda exempel och det har varit bra.

vagis15-peter-linder-400

Peter Linder, kartingenjör, Umeå vatten & avfall:

–  Det har varit bra och intressanta exempel. Men jag skulle gärna vilja få mer detaljer och ha ett högre tempo med högre informationsdensitet, så att man fick mer information om hur modeller är konstruerade.

vagis15-anica-lindmark-400

Annica Lindmark, business area specialist, S-GROUP Solutions:

– Den har varit bra med jättebra diskussioner och frågor. För vår del, som ställer ut, har det varit surr hela tiden i utställningen och på seminarierna har man alltid lärt sig något nytt. Det har varit bra att se andras projekt. Jag har inte saknat något vad jag vet, det har varit en bra mix.

vagis15-pontus-schelin-400

Pontus Schelin, GIS-ansvarig, Leica Geosystems AB:

– Bra! Jag gillar demonstrationerna. De har varit spännande och det är intressant att få insikt i andra företags lösningar, se hur de skiljer sig åt och hur de löser problemen på olika sätt. Det var särskilt intressant att få mer inblick i hur Göteborgs stad löser sina GIS-frågor och vad de har för utmaningar.


Mer information om konferensens innehåll finns på webbplatsen för VA-GIS 2015.