Branschens röst – Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning till geodatabranschen, står högst på listan över utmaningar för både privata och offentliga aktörer.

Här följer en del av ULI Geoforums ståndpunkter inom området kompetensförsörjning.

Våra budskap

  • Användningen av geodata och geografisk IT är en viktig faktor i vår samhällsutveckling och konsekvenserna av kompetensbristen kan bli stora.
  • Det finns en stor potential av nya och växande företag inom branschen. Med kompetensbrist kan inte potentialen utnyttjas tillräckligt och Sverige kan därmed tappa konkurrenskraft på ett område som är viktigt för tillväxt och välfärd.
  • Behovet av kompetens förändras och i fokus nu är kompetenser som kan bidra till nya arbetssätt, ge tillgång till nya verktyg och hantera och analysera data, till exempel enorma volymer av insamlad data, så kallad Big data.
  • Kombinationsubildningar och erfarenhet är efterfrågat, det vill säga kombination av teknik och verksamhetskunskap där tekniken används.

Mål

Målet för vårt arbete för kompetensförsörjning till geodatabranschen är:

Fler utexaminerade från utbildningar som matchar efterfrågan i geodatabranschen.
 
För det krävs:
  • utbildningar utformade efter geodatabranschens behov, idag och imorgon
  • att utbildningarna har stark attraktionskraft och ger fler sökande än idag.