Flygbild över centrala Gävle
Högskolan i Gävle får 1,7 miljoner till geodatasatsning

KK-stiftelsen har beviljat Högskolan i Gävle 1,7 miljoner kronor för att utveckla de två sista åren av det nya civilingenjörsprogrammet med fokus på geodata. Näringslivsmedverkan är en förutsättning för framgångsrik utveckling av utbildningen. Vill ditt företag bidra?

Hösten 2020 startar Högskolan i Gävle Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik. Det är en femårig utbildning med inriktningarna insamling av geodata och analys av geodata. Nu har Akademin för teknik och miljö vid högskolan beviljats 1,7 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att satsa på geodata inom programmet. 

– Det är mycket glädjande att KK-stiftelsen stödjer utvecklingen av högskolans nya civilingenjörsprogram. Det är en utbildning för framtiden då geodatakompetens kommer att krävas inom många samhällsviktiga branscher, säger Gunilla Mårtensson, akademichef vid Akademin för teknik och miljö (ATM).

Näringslivet behövs i geodatasatsningen

Geoforum Sverige är en av de aktörer som stöttat högskolans ansökan till KK-stiftelsen. Vi kommer att bidra i utvecklingen av programmet och uppmanar våra företagsmedlemmar att engagera sig för att Högskolan i Gävle ska examinera studenter med kompetens som matchar geodatabranschens behov. Vid intresse, kontakta oss.

Projektet för geodatasatsningen är kopplat till högskolans strategiska forskningsområde Hållbar stadsutveckling. 

Läs mer om utbildningen på hig.se