Möte vid bord med laptop
Kommunledningar ska öka sin kompetens inom digitalisering

Under 2020 genomför Länsstyrelsen tillsammans med Lantmäteriet kompetenshöjande insatser som riktar sig mot ledande personer inom kommuner och länsstyrelser. Länsstyrelsen kommer under våren att bjuda in kommunledningarna till fysiska träffar med syfte att ge ökade insikter om digitaliseringens möjligheter för att kunna möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsprocessen.

Det skriver Lantmäteriet i sitt senaste nyhetsbrev om digital samhällsbyggnadsprocess