Geodatarådets arbetsgrupp
Kartläggning av utbildning och forskning inom geodataområdet

Geodatarådet har utsett en grupp som ska jobba med att undersöka och ta fram en rapport om bland annat högre utbildningar och pågående forskning inom geodataområdet.

Gruppen har haft ett första möte där en handlingsplan togs fram. Arbetet i gruppen är tänkt att ge en förståelse kring hur många som utbildas i dag, vilken forskning som görs och vilka professurer som finns inom arbetsområdena geodesi, fotogrammetri/laserskanning, geografiska informationssystem och satellitbaserad fjärranalys. Resultatet ska jämföras med behovet av kompetens som finns inom området nu och om fem års tid. Syftet med arbetet är att, om det behövs, kunna kommunicera behov med lärosäten och bedriva påverkansarbete gentemot departement.

Gruppen består av Milan Horemuz, lektor vid KTH, Maria Nässert Ericsson, HR-strateg vid Lantmäteriet, Holger Steffen, geodet vid Lantmäteriet, Magnus Forsberg, strateg vid Lantmäteriet, Jesper Paasch, bland annat lektor vid högskolan i Gävle och anställd vid Lantmäteriet, Linda Sabel, forskningssamordnare vid Lantmäteriet och sammankallande i gruppen, Håkan Olsson, professor vid SLU samt Lars Harrie, professor vid LTH.