Fastigheter förstoringsglas tidningar
Första lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning

Höstterminen är igång och Uppsala universitet har startat en helt ny utbildning: Lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning. Det nya programmet är det första i sitt slag och ska möta bristen på arbetskraft med rätt kompetens inom samhällsbyggnadsområdet. Söktrycket på utbildningen var stort.

Lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning har nyss startat vid Juridiska institutionen på Uppsala universitet. Utbildningen är det första i sitt slag och ett direkt svar på en propå från Näringsdepartementet till universitetet om att starta en utbildning för att möta bristen på arbetskraft med rätt kompetens inom samhällsbyggandets formella processer.

Söktrycket var stort till det nya lantmäteriprogrammet. Totalt 302 personer sökte till de 26 studentplatserna.

Aktörerna inom samhällsbyggnadssektorn bedömer att de färdigutbildade studenterna är garanterade att få jobb.

Erika P. Björkdahl är universitetslektor i civilrätt vid Juridiska institutionen och har varit huvudansvarig för utbildningens utformning och är nu programansvarig.

 Vi är väldigt glada och stolta över denna nya och viktiga utbildning, säger Erika P. Björkdahl, Uppsala universitet.

På Lantmäteriprogrammet läser studenterna juridik mer än hälften av tiden under det treåriga programmet. De blir specialiserade på bland annat fastighetsrätt, entreprenadrätt, avtalsrätt och kommunalrätt med offentlig upphandling. Utöver det ingår ämnena samhällsbyggnad, national- och företagsekonomi med inriktning mot samhällsbyggnad, naturresurslära och hållbarhet i ett vidare perspektiv. Studenterna får även en fördjupad introduktion i tekniskt lantmäteri.

Ämneskombinationen förutsätter ett omfattande samarbete med flera andra institutioner på universitetet, bland annat Kulturgeografiska institutionen och Institutionen för geovetenskaper, men programmet sorteras under Juridiska institutionen.

Läs om utbildningen