Grafiska kartnålar på landskap
Digibarometern ger samsyn om digital mognad

För att stötta Sveriges kommuner att komma igång med digitaliseringsarbetet inom samhällsbyggnadsprocessen har Lantmäteriet tagit fram ett workshop-material kallat Digibarometern. Digibarometern är uppbyggd så att kommunen kan genomföra den på egen hand, men Lantmäteriet erbjuder även stöd i form av coachning för kommunens workshopledare eller genom att på plats agera workshopledare och stå för en del av omvärldsbevakningen.


Digibarometern fungerar som ett diskussionsunderlag för att kommunen ska kunna skapa samsyn om sin digitala mognad. Workshoppen passar lika bra för ledningsgrupper som för andra arbetsgrupper inom ett samhällsbyggnadskontor och bygger på ett antal frågeställningar som gruppen diskuterar både i mindre grupper och i helgrupp.

– Vi har testat Digibarometern i flera kommuner med gott resultat. Det har gett deltagarna en överblick och en samsyn, när man har fått träffas över enhets- och förvaltningsgränserna och pratat om möjligheter och utmaningar. Det är ju så viktigt för ett lyckat förändringsarbete, säger Ulrika Johansson, regional geodatasamordnare på Lantmäteriet.

Läs mer om Digibarometern