Finger på pekskärm
Vägledning i digitaliseringen av befintliga detaljplaner

På Boverkets webb finns nu en vägledning som riktar sig till de som ska, eller håller på att, digitalisera en kommuns befintliga detaljplaner. Målet med vägledningen är att stärka rollen som digitaliserare och bidra till ökad insikt om digitaliseringens olika delar och komplexitet. Långsiktigt är målet också att få en enhetlig digitalisering av befintliga detaljplaner över hela landet.

Vägledningen består av åtta artikelsidor som går igenom digitaliseringens olika delar och möjligheter.

• Vad är en digital detaljplan?
• Vad innebär digitalisering av detaljplaner?
• Nyttan med att digitalisera befintliga detaljplaner
• Allmänna råd, standard för detaljplan och Planbestämmelsekatalogen
• Förberedelse, organisation, kompetenser och arbetsflöde
• Tolkning av befintliga detaljplaner
• Tolkningshjälp vid digitalisering

Läs mer i Boverkets nyhet

Ta del av vägledningen