Byggarbetare på bostadsbygge
Ny rapport om kompetensbristen inom samhällsbyggnad

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har regeringsuppdraget att analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan. I en ny rapport presenteras en analys av de omvärldssignaler som identifierats för samhällsbyggnadssektorn och som kan komma att påverka kompetensbehoven inom området framöver. Att det råder kompetensbrist och att digitaliseringen släpar efter framgår tydligt. 

Det finns stora förhoppningar kring att digitaliseringen ska föra samhället framåt men färre än 4 av 10 företag inom bygg-och fastighetsbranschen har en digitaliseringsstrategi. Även inom kommunerna släpar digitaliseringen efter, nästan hälften av landets kommuner anser sig sakna rätt kompetens för att kunna bygga smartare digital infrastruktur. 

Även hållbarhetsfrågor har hamnat i fokus inom samhällsbyggnadsområdet de senaste åren. Förutom teknik utgörs hållbar stadsutveckling av ekologiska och sociala komponenter vars betydelse ökar allt mer. Regeringen betonar detta genom, bland annat, strategier för klimat och hållbar stadsutveckling på olika sätt. Utvecklingen är dock hindrad, mycket på grund av brist på kompetens. 

Detta framgår bland annat i MYHs rapport om analysen av kompetensbehoven inom samhällsbyggnad.

Smarta städer och tillgång till geodata

Om den efterlängtade digitaliseringen kan man bland annat läsa detta i rapporten:

"Allt från planering och bygglovsfrågor till genomförandet av byggprojekt och förvaltning av fastigheter påverkas. Det handlar även om tillgången till geodata som grund för allehanda smarta tjänster och digitala verktyg som stöd i stadsplaneringen. Dock är samhällsbyggnadssektorn inte riktigt med på tåget ännu."

"Så kallade smarta städer är tätt förknippade med digitaliseringen. Det handlar om teknik som syftar till att underlätta livet i städer som samtidigt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Exempelvis uppkopplade sensorer som tillsammans med geodata ger beslutsunderlag för både stadsutveckling och det dagliga livet. Detta är viktigt med tanke på att en allt större andel av befolkningen bor i städer. Smarta digitala lösningar har även gjort sitt intåg på landsbygden med byn Veberöd i Skåne som testbädd."

Faktorer som påverkar utbildningar

Faktorer som MYH bedömer har hög strategisk påverkan på utbildningar inom yrkeshögskolan är:

  • Fortsatt brist på arbetskraft trots minskat byggande av bostäder
  • Stora satsningar på infrastruktur de kommande tio åren – kompetensbristen oroar
  • Stort behov av installationskompetens
  • Fortsatt brist på kompetens inom fastighetsbranschen
  • Hållbarhetsfrågan central inom samhällsbyggandet
  • Digitalisering för ökad effektivitet och bättre kommunikation

Geoforum Sverige har deltagit i referensgruppen för MYHs områdesanalys.

Här finns hela MYHs rapport 

Thomas Karlsson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan, talade om kompetensbristen inom samhällsbyggnad på vår mötesplats Position 2030 i mars 2019. Bland annat belyste han att det i januari i år beviljades 76 nya utbildningar inom samhällsbyggnad, vilket innebär att det nu finns närmare 16 000 utbildningsplatser inom de kommande åren.

Här kan du ta del av Thomas Karlssons presentation