Bild från Youtube-filmen Kartor i det moderna samhället
En film för unga om betydelsen av kartdata

Hur kan snapchat se var du är? Hur hittar man till Mordor? Och vad skulle hända om alla kartor försvann? Lantmäteriet har tagit fram en film som beskriver några av kartans olika användningsområden. Tanken är att väcka intresse för geografisk information och kartor hos ungdomar. 

Filmen visar exempel på när vi använder kartdata och till vad – historiskt, i nutid, fantasi och framtid.

Tanken är att filmen ska användas i undervisningen gärna i kombination med Geoskolan – som är ett av de exempel som presenteras i filmen. Geoskolan gör att elever kan lösa uppgifter med verkligheten som referens. Tekniken gör att vi tänker allt mindre på vad som är själva kartan.

Se filmen och sprid den gärna till lärare och elever på grundskolan/gymnasiet.

Vill du veta mer om Geoskolan, besök geoskolan.se.