Smart Built Environment profilbild
Webbinarier om att digitalisera plan- och byggprocesser med fokus på geodata

Smart Built Environments nya projekt Info Spread bjuder nu in till webbinarier för att inspirera ledare och andra intresserade på kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar att komma igång med att digitalisera plan- och byggprocessen. En del av innehållet är resultat från det avslutade projektet Smart planering för byggande. 

Info Spread är ett av de projekt som blev godkända för finansiering i Smart Built Environments senaste utlysning. Nu kör projektet igång med de första aktiviteterna. 

Info Spread bygger vidare på projektet Smart planering för byggande – Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov som genomfördes inom Smart Built Environment under 2016–2018. För att göra resultaten, slutsatserna och rekommendationerna från Smart planering för byggande kända kommer det nya projektet att samordna och genomföra informations- och utbildningsinsatser. Fokus är geodata i de processer som inkluderar kommunernas del i plan- och byggprocessen. 

Projektet innehåller också en andra del som handlar om test av en metod för 3D-modellbaserad bygglovsansökan. Till denna del söker projektet kommuner vars bygglovsverksamhet är intresserad av att medverka i testerna av ”Argusmetoden” där den enskilda fastighetsägaren på egen hand tar fram en 3D-modell över sin tomt. 

För att inspirera och hjälpa ledare/chefer och personal inom kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar och andra intresserade att dra nytta av de resultat som innovationsprojektet Smart planering för byggande gett, och att komma igång med digitaliseringen, arrangerar Info Spread nu fyra kostnadsfria webbinarier.

Kommande webbinarier

Under dessa webbinarier får du höra Elisabeth Argus, BonaCordi, och Monica Ek, Virtual Cities of Sweden, berätta om resultat, slutsatser och rekommendationer på olika teman.

12 mars, kl 13:00-14:00. Webbinarium 1: Översikt – Introduktion och panoramaöversikt av resultatet från Smart planering för byggande. Våra 10 konkreta tips för att komma igång med digitaliseringen! 

21 mars, kl 13:00-14:00. Webbinarium 2: Geodata – Konkret vägledning i arbetet med att starta strukturerad digitalisering avseende förvaltning och återanvändning av geodata. 

27 mars, kl 13:00-14:00. Webbinarium 3: Detaljplan – Integration mellan geodata och BIM och möjligheterna med detaljplaner i 3D. 

2 april, kl 13:00-14:00. Webbinarium 4: Bygglov – Integration mellan Geodata och BIM och framtidens 3D bygglovshandläggning. 

Läs mer om webbinarierna och boka din plats