Jordglob i äggskal
Sveriges bästa geografilärare

Lotta Rahm, mellanstadielärare på Mohedaskolan i Alvesta, är utsedd till årets bästa geografilärare.

– Geografi är så mycket mer än att placera ett land rätt på kartan, jag försöker få in geografi i alla ämnen, säger hon.

Priset Årets Geografilärare delas ut av Kungliga Vetenskapsakademins nationalkommitté tillsammans med Nationalkommittén för geografi, Geografilärarnas riksförening och Svenska sällskapet för geografi och antropologi.

Lotta Rahm har varit lärare i 18 år och undervisar på mellanstadiet i samhällsämnena där geografi ingår. Det är för sin pedagogik i geografi som hon nu prisas som Årets Geografilärare.

Varför just hon fick priset tror Lotta har att göra med hur hon försöker lirka in geografin i barnens vardag.

artes geografilarare 2018 lotta rahm– Geografi är så mycket mer än att bara peka ut länder på kartor och kunna namn på olika floder. Det handlar om vår inverkan på jorden, levnadsvillkor globalt, klimatförändringar. Allt. Detta kan vi lära oss om genom att bygga kartmodeller i trolldeg för att förstå topografin, eller genom att barnen får räkna på sin färdväg till skolan och sedan jämföra med hur barn i andra delar av världen tar sig till skolan.

Google Earth är ett av hjälpmedlen hon använder sig av i undervisningen.

Läs mer i en artikel Kvällsposten