Högskolan i Gävle, hus Oden
Högskolan i Gävle startar civilingenjörsprogram inom lantmäteriteknik

Högskolan i Gävle (HiG) har fått rätt att utfärda civilingenjörsexamen. Civilingenjör i lantmäteriteknik är först ut. År 2020 startar detta efterfrågade civilingenjörsprogram.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gett Högskolan i Gävle generell examensrätt att utfärda civilingenjörsexamen. I sin granskning skriver UKÄ att Högskolan i Gävle: "Bedriver forskning som passar väl in för denna typ av utbildning och att det finns specialkompetens inom en imponerande bredd av ämnen av relevans för civilingenjörsexamen."

– Det här är en stor seger för vår utbildning och forskning, civilingenjörsutbildning är ett starkt varumärke som är förknippat med seriositet, kompetens och en välutvecklad forskningsmiljö, säger Magnus Isaksson, professor, ansvarig för ansökan om examensrätten för civilingenjörsexamen samt projektledare för strategisk forskningsutveckling vid Högskolan i Gävle.

Högskolan planerar nu att starta ett civilingenjörsprogram inom lantmäteriteknik med start 2020. Civilingenjörsexamen i lantmäteriteknik finns också vid Lunds universitet, men inte med just den tekniska inriktning som Högskolan i Gävles utbildning kommer att ha.

– Vi kommer att kunna erbjuda en för Sverige viktig utbildning, och det finns ett mycket stort behov av lantmätare i samhället, förklarar Magnus Isaksson.

Högskolan i Gävle har även fått stöd från många av regionens företag gällande denna ansökan och utbildningen i lantmäteriteknik har utvecklats i nära samarbete med Lantmäteriet, och även med stöd från Geoforum Sverige.

– Näringslivets stöd och engagemang har varit ovärderligt, liksom vårt partnerskap med Lantmäteriet. Nu börjar vi med civilingenjörsutbildning i lantmäteriteknik, men även andra inriktningar för blivande civilingenjörer kan bli aktuella framöver, säger Magnus Isaksson.

Läs mer på hig.se