Geodata – ett verktyg i kampen mot skogsbränderna

Geodata är ett viktigt verktyg i kampen mot skogsbränderna. I samband med bränder runt om i landet under den torra och varma sommaren har Lantmäteriet bidragit med GIS-kunskap som haft en betydande roll i arbetet med att släcka och få stopp på brändernas spridning. GIS och geodata har varit en självklar del i säkerhetsarbetet och fungerat som stöd till räddningstjänst, polis, militär, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen och andra involverade aktörer.

Lantmäteriet har under juli månad haft ett tätt samarbete med flera aktörer, bland annat Räddningstjänsten, MSB, Försvarsmakten och Länsstyrelsen, för att motverka spridningen av bränderna som härjat runt om i Sveriges skogar och mark.

Den 20 juli upprättade Lantmäteriet i samarbete med Försvarsmakten en så kallad Geocell i Färila. Geocellen är bemannad med GIS-kunnig personal från Lantmäteriet samt hårdvara från Försvarsmakten, som i anslutning till stab hjälper till att ta fram specifika kartvyer och lägesbilder över brandområdena. 

Läs mer om Lantmäteriets insatser och användningen av geodata