Stetoskop runt en jordglob
Världens första masterutbildning i Geohälsa på Högskolan i Gävle

Geohälsa det är ett nytt tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält som kombinerar hälsa med geografiska informationssystem (GIS). Nu kommer Högskolan i Gävle att skapa en internationell utbildning, ett masterprogram online, som kan rekrytera från hela världen.

– Vi är bra på GIS och vi är bra på hälsa. Nu kopplar vi ihop dessa till det nya ämnet Geohälsa. Vi får en bättre planering av hälso- och sjukvård, högre kvalitet och säkrare hjälp till människor, säger Nader Ahmadi, prorektor vid Högskolan i Gävle.

Det som är intressant är att det blir en tillämpning av GIS-kunskap inom hälsoområdet, som gör att man bättre kan planera hälso- och sjukvården, säger Nader Ahmadi.

Nader ger några konkreta exempel:

  • Vid epidemier, och när det gäller att spåra sjukdomar, kan man identifiera vilka områden som drabbats och karakteristiska drag i dessa områden.
  • Om man vill undersöka ohälsa bland skolungdomar, kan man exempelvis kolla på avstånd från skolor till snabbmatsrestauranger, kiosker etc, och på så sätt härleda sämre hälsa hos elever som går på skolor som ligger nära.
  • Inom äldrevården, när det gäller vården av dementa, kan man till exempel istället för att låsa in eller ha ständig bevakning, använda GIS-teknik. GIS-teknik (positionering/geofencing) innebär en mycket större frihet för vårdtagaren och kan lätt visa i vilket område personen befinner sig.

Samarbete med University of Canterbury

En delegation från Högskolan i Gävle var nyligen till universitetet i Canterbury på Nya Zeeland. Utveckling inom detta område började här nästan samtidigt som Högskolan i Gävle, och Canterbury har redan nu kurser och viss forskning.

Nader säger att Universitet i Canterbury har utvecklat området Geohälsa med stöd av Future Position X, och att de två tillsammans redan bedriver ett forskningsprojekt i Gävleborg.

– Vi inledde diskussioner förra året och vi ser nu att det är möjligt att samarbeta. Vi är bra på GIS och vi är bra på hälsa, och de har knutit ihop de två i en rad kurser.

Internationell utbildning på avancerad nivå

Högskolan i Gävle kommer att skapa en internationell utbildning, ett masterprogram helt på engelska och online, som kan rekrytera från hela världen.

Internationellt sett finns det inte så många exempel på utbildningar där man korsbefruktat GIS med hälsa, endast sporadiska fristående kurser i Europa och USA. Nader tror att detta kommer att bli mycket stort internationellt sett.

Lyckas vi anpassa och använda GIS-teknologi för hälsa, så kommer det att ge spinoff till många nya företag i regionen, säger Nader Ahmadi.