Lantmätare på en gata
Behöver du stöd vid upphandling av geodetiska tjänster?

Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för geodata, och ger stöd i mät- och kartfrågor i form av digitala handböcker. Inom HMK-Geodesi är "Kravställning vid geodetisk mätning" ett helt nytt dokument, som ger stöd i upphandling av geodetiska tjänster.

I dokumentet finns exempel på teknisk specifikation för geodetisk mätning, något som tidigare saknats.

Inom geodetisk mätning finns nu fem HMK-dokument. Syftet med dem är i första hand att förse beställare och utförare med en kunskapsbas för att kunna nyttja och utvärdera geodetiska mätmetoder på bästa sätt, utifrån behov och förutsättningar. 

Här hittar du HMK-dokumentet Kravställning vid geodetisk mätning.

Handbok i mät- och kartfrågor, HMK, består numera av digitala dokument som hålls uppdaterade. Alla dokument och info om uppdateringar hittar du här.

nyhetsbrev 580

bli medlem 580 gra

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo