Lantmätare på en gata
Behöver du stöd vid upphandling av geodetiska tjänster?

Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för geodata, och ger stöd i mät- och kartfrågor i form av digitala handböcker. Inom HMK-Geodesi är "Kravställning vid geodetisk mätning" ett helt nytt dokument, som ger stöd i upphandling av geodetiska tjänster.

I dokumentet finns exempel på teknisk specifikation för geodetisk mätning, något som tidigare saknats.

Inom geodetisk mätning finns nu fem HMK-dokument. Syftet med dem är i första hand att förse beställare och utförare med en kunskapsbas för att kunna nyttja och utvärdera geodetiska mätmetoder på bästa sätt, utifrån behov och förutsättningar. 

Här hittar du HMK-dokumentet Kravställning vid geodetisk mätning.

Handbok i mät- och kartfrågor, HMK, består numera av digitala dokument som hålls uppdaterade. Alla dokument och info om uppdateringar hittar du här.