Handslag
Regeringsförslag ger enklare kommunsamverkan

Kommunutredningen föreslår i sitt delbetänkande en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Det möjliggör för kommuner att samverka fullt ut inom till exempel geodataområdet och för en digital planprocess, genom att teckna avtal. Effektivisering genom samverkan där kommuner delar på resurser, som personal, kan göra stor skillnad.

Kommunutredningen föreslår att kommunallagen förändras så att det ska finnas en generell rätt att genom avtal låta annan kommun, landsting eller region utföra arbetsuppgifter.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

– För geodataområdet, implementeringen av digital planprocess och hela samhällsbyggnadsområdet innebär det möjligheter till långtgående strukturförändringar. Till exempel öppnar förslaget för möjligheten att en kommun eller två-tre kommuner i ett län kan utföra de uppgifter som idag sköts av egen personal eller konsulter i angränsande små kommuner, säger Lennart Sjögren, vice ordförande i Geoforum Sverige.

Läs om SKLs syn på förslaget på skl.se

Här hittar du Kommunutredningens delbetänkande SOU 2017: 77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan.