Lantmäteriets broschyr om utbildningar inom lantmäteri 2017/2018
Lantmäteriets nya broschyr om utbildningar

Lantmäteriet har tagit fram en broschyr där de samlat utbildningar inom lantmäteriområdet och vissa andra utbildningar med koppling till Lantmäteriets verksamhet. De lyfter fram karriärmöjligheter, den stora efterfrågan på nya högskole- och civilingenjörer med lantmäteriutbildning och möjligheten att få jobba med att göra samhällsnytta. 

Utbildningarna inom lantmäteri, som tas upp i Lantmäteriets nya broschyr, finns på KTH, Lunds tekniska högskola, Högskolan Väst, Högskolan i Gävle och Umeå universitet. Dessutom marknadsför de utbildning till mätningstekniker och mätningsingenjör samt juristutbildningar.

Budskapen i broschyren är bland annat:

"Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en rad karriärmöjligheter."

"Arbetsmarknaden är lovande för dig som väljer att utbilda dig inom samhällsbyggnad och lantmäteri. Det behövs nya högskole- och civilingenjörer med lantmäteriutbildning varje år."

"På Lantmäteriet är du med och gör samhällsnytta. Det vi gör har direkt betydelse i människors vardag – oavsett om du är förrättningslantmätare, ekonom, jurist, systemutvecklare, ingenjör eller kommunikatör."

Här finns Lantmäteriets broschyr om utbildningarna (i pdf).