Smart Built Environment profilbild
Workshop om kunskapslyft inom samhällsbyggandet

Behöver din organisation stöd i digitaliseringsprocessen? Arbetar du med strategiska frågor kring till exempel processer och affärsutveckling? Då har du möjlighet att delta på Smart Built Environments workshop Kunskapslyftet den 13 september, som handlar om vad vi behöver göra för att komma vidare och öka kunskapen generellt för digitalisering i samhällsbyggnadssektorn.

Ett strategiskt fokusområde inom Smart Built Environment är Kunskapslyftet, som ska stödja företag och organisationer i deras digitala transformation. I workshoppen har du möjlighet att påverka hur detta strategiska arbete ska genomföras. Du kommer att få ta del av hur andra branscher har gjort sin digitala transformation och diskutera vad vi behöver göra för att komma vidare och öka kunskapen generellt inom samhällsbyggnadssektorn.

i Ljusgården, på Drottninggatan 33 i Stockholm.

Geoforum Sverige kommer att delta.

Läs mer om workshoppen och anmäl dig här