Kunskapslyft och utbildning i GIS
Fortbildningskurser inom GIS för digitalisering startar i vår

Ett delprojekt inom Smart Built Environment ska ta fram ett paket med kompetenshöjande kurser i BIM och geodata/GIS för digitalisering inom planering och byggande. En första workshop om upplägget för kurserna hölls den 31 maj, och Geoforum Sveriges kanslichef Susanne Nellemann Ek representerade geodatabranschen på mötet. Kursinnehållet ska vara av hög kvalitet och kurserna kommer att ge högskolepoäng eller certifikat.

Fortbildningskurser för två målgrupper

Projektet syftar till att utveckla och genomföra kurser för två målgrupper: dels yrkesverksamma, dels forskarstuderande. Kurserna ska utvecklas och ges i samverkan mellan akademi, industri och myndigheter inom samhällsbyggnadssektorn och i samarbete med andra sektorer med koppling till området.

Kursinnehållet ska vara av hög kvalitet som ger högskolepoäng eller certifikat. Kurserna hålls i regi av högskolor med medverkan från spetskunskap från yrkesverksamma inom offentlig sektor och privatsektor.

När det gäller målgruppen yrkesverksamma riktar man sig till personer som har inflytande över arbetsprocesser och strategiska beslut gällande informationshantering inom planering och byggande – från idé till färdig byggnad. Kurserna kommer inte att ge utbildning eller vägledning i hur man kan använda verktyg.

Kursstart våren 2018

Arbete pågår nu med planera utbildningarna och kursstart är planerad till våren 2018. Du kan vara med och påverka utbildningens innehåll genom att tycka till om ett preliminärt kursinnehåll. Intresserad av det? Anmäl ditt intresse nedan.

Lars Stehn är koordinator för Forskningsplattformen inom Smart Built Environment och ansvarig för delprojektet som ska ta fram detta kurspaket.

Kunskapslyft för ledare

Utöver dessa fortbildningskurser planeras ett kunskapslyft som vänder sig till chefer och andra strategiska funktioner som ska leda digital omställning. Kontaktperson för detta program är Rikard Espling. Läs mer om kunskapslyftet för ledare här.

Synpunkter och intresseanmälan

Här kan du lämna synpunkter och anmäla ditt intresse att vara med och tycka till om preliminärt kursinnehåll.