Pappersskiss över hemsida
Tillväxtverket erbjuder checkar för digitalisering

Jobbar du på ett företag som vill stärka sin konkurrenskraft genom digitalisering? Nu delar Tillväxtverket ut affärsutvecklingscheckar för att ge små företag möjligheten att ta in extern kompetens inom digitalt utvecklingsarbete. Kanske behöver ni kommunicera digitalt på nya sätt eller få in annan IT-kompetens i utvecklingsprojekt?

Checkarna är till för mindre företag som vill växa. Företagen som ansöker ska ha 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor. Kompetensen ska vara något nytt för företaget och det digitala projektet ska vara nivåhöjande, det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Tanken med projektet är att öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi till att identifiera nya affärsmodeller och digitalisera företagets verksamhet och processer.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet och om hur digitalisering kan bidra till utvecklingen.

Affärsutvecklingscheckar finns i alla landets regioner - med undantag för Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Härjedalen. Det är olika ansökningstider för olika regioner.

Läs mer om ansökan hos Tillväxtverket