Kunskapslyft och utbildning i GIS
Kunskapslyft för digitalisering – ett nytt StrateGIS?

Den 31 maj håller Smart Built Environment en första workshop om kompetenshöjande kurser i digitalisering inom planering och byggande, på tema BIM och geodata/GIS. Geoforum Sveriges kanslichef Susanne Nellemann Ek kommer att representera geodatabranschen. Får vi nu ett efterlängtat nytt "StrateGIS"? Du kan bidra till det genom att svara på en mini-enkät. Vi tar här emot dina synpunkter inför workshoppen.

Inom Smart Built Environments fokusområde Forskningsplattformen finns ett delprojekt som ska ta fram ett paket med kompetenshöjande kurser inom digitalisering (BIM och geodata/GIS) och industriella processer. En första workshop om detta hålls den 31 maj kl 13.00-15.00 i Stockholm. Syftet är att gemensamt komma överens om kurspaketets struktur så att Forskningsplattformen kan initiera kursutveckling och utlysa kurserna öppet på programmets webbplats, med start till hösten 2017.

Öppna kurser för certifiering

Tanken är att kurserna ska ges öppet, det vill säga att det ska inte kosta någonting för verksamma inom företag och myndigheter i samhällsbyggnadssektorn med speciellt fokus på parterna inom Smart Built Environment. Planen är att kurserna ska leda till ”certifiering” för yrkesverksamma.

Lars Stehn är koordinator för Forskningsplattformen och ansvarig för delprojektet som ska ta fram kurser.

Ett nytt StrateGIS på gång

Under åren 1999-2002 genomfördes ett omfattande kunskapslyft inom GIS, kallat StrateGIS. Det finansierades av regeringen med 10 miljoner kronor, och var väldigt lyckat. Ett nytt kunskapslyft inom geodataområdet har tagits upp på senare år i branschen, och nu finns förutsättningarna att jobba för detta. 

En av Geoforum Sveriges påverkansfrågor är "Kunskapslyft för en helt digital samhällsbyggnadsprocess", och Smart Built Environments initiativ ligger helt i linje med detta.

Inom geodataområdet kommer representanter för Lunds universitet, Lantmäteriet och Högskolan i Gävle, tillsammans med Geoforum Sverige, att engagera sig i utvecklingen av kurspaketet som Forskningsplattformen tar fram. Är du intresserad av att arbeta för ett "nytt StrateGIS" så hör av dig till oss!

Lämna dina synpunkter!

Du har redan nu möjlighet att tycka till och göra ett medskick till workshoppen om kurspaketet den 31 maj. Fyll bara i denna mini-enkät:

Invalid Input
Invalid Input
Ange dina kontaktuppgifter här om du vill:
Vänligen ange ditt namn
Invalid Input