Markfuktighetskarta skapad med AI
SLU startar forskning om AI och skog

Ett anslag från Wallenbergs forskningsprogram WASP-HS ger SLU möjligheten att etablera en ny tvärvetenskaplig forskningsinriktning för att utröna möjligheter och utmaningar med AI-teknik inom skogsbruket.

– Framtidens AI-teknik kommer att erbjuda fantastiska möjligheter inom skogsbruk och skogsförvaltning, men det är viktigt att det sker på etiskt och socialt godtagbara sätt. Riskerna och de samhälleliga konsekvenserna av AI behöver undersökas mer, säger SLU-forskaren Anneli Ågren som lett arbetet med att få det prestigefyllda anslaget till SLU.

Markfuktighetskartor skapas med AI

Anneli Ågren och hennes forskargrupp vid SLU har utvecklat nya markfuktighetskartor med hjälp av AI-metoder vilka kommer att kunna användas vid planering av skogsbruksaktiviteter för att mer effektivt kunna uppnå miljömålen. En vision är att använda de gigantiska datamängder som finns insamlade för att med hjälp av automatiserade processer ta fram det mest effektiva och träffsäkra verktyget för att producera bästa möjliga beslutsunderlag.

AI-teknik ger upphov till nya frågeställningar och diskussioner. Några exempel är hur datakvaliteten påverkar beslutsunderlagen och hur automatgenererade beslutsunderlag samspelar med rättsliga aspekter.

SLU ska rekrytera forskare och doktorander

Inom ramen för det nya anslaget kommer SLU att rekrytera en forskare och två doktorander med målet att detta ska vara det första steget i att etablera en ny tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid SLU. Ansökan är en förlängning av Future Forests långsiktiga arbete med att etablera tvärvetenskaplig kompetens och samarbeten mellan skogsforskare vid SLU och samhällsvetare och humanioraforskare vid Umeå universitet.

– Det är roligt att se att våra forskare fått det här bidraget från WASP-HS för att bygga en ny miljö med anknytning till AI. Det är ett väldigt bra strategiskt steg för hela SLU och helt i linje med SLU:s vision om att bidra till den digitala transformationen för omställning till ett mer hållbart samhälle och ökad kvalitet i verksamheten, säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel. 

Om forskningsprogrammet WASP-HS

Forskningsprogrammet WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, är initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år. Programmet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av det pågående teknikskiftet i samhället.

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo