Smart Built Environment utlysning 9
Delta i ett projekt för Smart Built Environment

Nu har ni chans att engagera er inom innovation och utveckling för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Den 4 november öppnar Smart Built Environments årliga utlysning. Om du har en projektidé eller söker projektpartner kan Geoforum hjälpa till.

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment vill skapa nya möjligheter för samhällsbyggnadssektorn genom digitalisering. Den 4 november öppnar programmets årliga utlysning av medel till innovationsprojekt.

Med denna utlysning vill Smart Built Environment finansiera projekt som genom digitalisering och industrialisering bidrar till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Totalt omfattar utlysningen 30 miljoner kronor plus krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på minst 50 procent av projektens kostnader.

Utlysningen har två delar; förutom den breda utlysningen finns en del som kallas "innovationsidén". Inom den kan man söka finansiering för att studera genomförbarhet av en tidig idé eller för att testa en utvecklad idé i mindre skala, gärna utifrån tidigare projektresultat inom Smart Built Environment.

Geoforum kan driva och stötta projekt

Geodata är en förutsättning för en digital samhällsbyggnadsprocess. Lättillgänglig standardiserad information och datakvalitet är viktigt för att vi ska kunna jobba smartare. Vi ser behov av flera utvecklings- och testprojekt med koppling till geodata som kan drivas inom Smart Built Environment. 

Vilka frågor/områden tycker du är viktigast för utveckling och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessens tidiga skeden? Har ni en idé till ett projekt och söker en eller flera projektpartner? Behöver ni en projektledare?

Du är välkommen att kontakta oss så kan vi göra något riktigt bra tillsammans inom föreningen!

Webbinarier om utlysningen och projektresultat

Smart Built Environments systerprogram InfraSweden2030 har också en intressant utlysning: Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen. Under utlysningsperioden arrangerar de tillsammans en serie webbinarier som ger information om de öppna utlysningarna och inspiration från pågående och avslutade projekt inom de båda programmen. 

Webbinarierna hålls under lunchtid den 4 november, 25 november, 8 december och 13 januari med olika fokus och inspirationsföredrag. 

Onsdag den 25 november har webbinariet extra fokus på kommuner och regioner. Du får till exempel höra Sascha Benes från Örebro kommun presentera resultat från projektet "AIDA – Artificiell intelligens för detaljplanearbete". 

Praktisk information om utlysningarna får du vid samtliga tillfällen.

Läs mer om webbinarierna och anmäl dig

Smart Built Environments nionde utlysning Digitalt samhällsbyggande i praktiken öppnar 4 november och stänger 4 februari 2021. 

Mer information om utlysningen hittar du här

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo